Ochrona danych

Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO):
Mercedes-Benz Trucks Polska sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
E-mail: ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com

1. Ochrona danych

Wyrażamy satysfakcję z powodu Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Daimler:

Wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler (PDF)

Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler AG nie obowiązują w odniesieniu do Państwa czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub stronach www innych dostawców, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach www. Informacji na temat polityki prywatności tych dostawców proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

a. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider).

b. Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy użytkownik przekazał nam te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, chatu, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku posiadania podstawy prawnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w rozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują użytkownika do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach użytkownik nie przekaże danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

3. Cele korzystania

a. ​Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b. Jeśli przekazują nam Państwo inne dane osobowe, np. w ramach rejestracji, chatu, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do celów wymienionych w klauzula informacyjnych udostępnionych podczas zbierania danych, w tym w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

c. Do innych celów (np. wyświetlania spersonalizowanych treści lub reklam na podstawie zachowania użytkowników), ewentualnie z wybranymi osobami trzecimi wykorzystujemy Państwa dane, o ile wyrażą Państwo na to zgodę.

d. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania w celach handlowych lub podatkowych, przekazywanie danych zgodnie z nakazami urzędowymi lub sądowymi, np. prokuratury).

e. Dane możemy także przetwarzać w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe; korzystanie z oferty podmiotów trzecich

a. Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, w wymaganym zakresie przekazujemy dane do właściwego dostawcy (np. informację, że znaleźli Państwo tę ofertę u nas, i w razie potrzeby dalsze informacje, które wcześniej podali Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych). Jeśli na naszych stronach internetowych używamy tzw. „social plugins“ (wtyczek) serwisów społecznościowych takich jak Facebook i Twitter, integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

b. Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Daimler, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.

Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie (patrz 5.d).

c. Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

d. W celu obsługi, optymalizacji i zabezpieczenia naszych stron internetowych korzystamy również z pomocy wykwalifikowanych usługodawców (np. dostawców usług IT, agencji marketingowych). Przekazujemy im dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w celu korzystania ze stron internetowych i ich funkcji, realizacji uzasadnionego interesu, wypełnienia obowiązków prawnych lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę (patrz 7). Dane mogą być również przekazywane organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

5. Pliki cookie

a. Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych mogą być stosowane pliki cookie. Technicznie rzecz biorąc, są to tak zwane pliki cookie ciasteczka HTML i podobne narzędzia programowe, takie jak Web/DOM Storage lub Local Shared Objects (tak zwane pliki cookie flash), które razem nazywamy plikami cookie.

b. Pliki cookie to małe pliki, transferowane z odwiedzanej strony internetowej na komputer stacjonarny, laptopa lub urządzenie mobilne. Na ich podstawie możemy np. rozpoznać, czy dane urządzenie łączyło się już z naszymi stronami internetowymi, preferowany język lub uwzględnić inne ustawienia, aby zaoferować określone funkcje (np. sklep internetowy, konfigurator pojazdu) lub poznać zainteresowania użytkownika na podstawie odwiedzanych stron. Pliki cookie mogą zawierać również dane osobowe.

c. To, czy i jakie pliki cookie są używane podczas odwiedzania naszych stron internetowych, zależy od tego, z jakich obszarów i funkcji naszych stron internetowych Państwo korzystają i czy wyrażą Państwo zgodę na stosowanie plików cookie, które nie są technicznie wymagane.

d. Korzystanie z plików cookie zależy również od ustawień przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Większość przeglądarek zgodnie z ustawieniem domyślnym automatycznie akceptuje pliki cookie; jednak to ustawienie można najczęściej zmienić. Zapisane pliki cookie można usunąć w każdym momencie. Web/DOM-Storage i Local Shared Objects można usunąć osobno. Jak to działa w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce ew. urządzeniu, można dowiedzieć się w instrukcji obsługi producenta.

e. Zgoda oraz zablokowanie lub usunięcie plików cookie są związane z używanym urządzeniem, jak również z używaną przeglądarką internetową. Jeśli używają Państwo kilku urządzeń lub przeglądarek internetowych, mogą Państwo podejmować różne decyzje i dokonywać różnych ustawień dla każdego z nich.

f. Jeśli zdecydują się Państwo na blokowanie plików cookie lub usuną je, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Państwa dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.

g. Cookies dzielimy na następujące kategorie:

I. Cookies absolutnie niezbędne (typ 1)

Te cookies są absolutnie niezbędne do funkcjonowania stron internetowych. Bez tych cookies nie moglibyśmy oferować Państwu np. takich usług, jak konfigurator pojazdu.

II. Cookies funkcjonalne (typ 2)

Te cookies ułatwiają obsługę i ulepszają funkcjonalność stron internetowych. Zapisujemy w cookies funkcjonalnych np. Państwa ustawienia językowe.

III. Cookies ofertowe (typ 3)

Te cookies zbierają informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych stron internetowych. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić, które aspekty naszej oferty internetowej są szczególnie popularne, i w ten sposób zoptymalizować naszą ofertę. W tej kwestii prosimy zapoznać się również z podrozdziałem „Analiza danych dotyczących korzystania”.

IV. Cookies podmiotów trzecich (typ 4)

Te cookies umieszczają podmioty trzecie, np. sieci społecznościowe, jak Facebook, Twitter oraz Google+, których treści mogą Państwo zintegrować za pośrednictwem „wtyczek społecznościowych” oferowanych na naszych stronach internetowych. Bliższe informacje o stosowaniu i funkcji wtyczek społecznościowych są dostępne w punkcie 4 naszych informacji w sprawie polityki prywatności.

W naszej witrynie internetowej stosujemy następujące cookies:

Nazwa cookie Opis Typ cookie
*PSJSESSIONID, JSESSIONID, PHPSESSID Przydziela przeglądarce anonimowy identyfikator (identyfikator sesji) podczas odwiedzania witryny, łącząc wiele zapytań i przydzielając je do jednej sesji. 1
cookie_policy_… Wskazuje, że użytkownik zgadza się na wykorzystanie plików cookie w naszej witrynie. Jest to ustawiane automatycznie po zamknięciu informacji o stosowaniu plików cookie. Jeśli takie pliki istnieją, informacja o nich nie zostanie ponownie wyświetlona przez kolejne 12 miesięcy. 2
CWSTATS Przechowują informacje o nazwie danej witryny. 2
s_cc, s_fid, s_sq, s_vi Przechowują informacje o tym, jak odwiedzający wykorzystują naszą witrynę, i pomagają nam rozwijać naszą witrynę zgodnie z ich zapotrzebowaniem. 3
PREF, NID, OGPC, __utma, GEUP, ghcs, ghvm, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, ACTIVITY Są ustawiane przez YouTube i/lub Google, jeśli film wideo jest osadzony na stronie i/lub jest odtwarzany. Informacje na temat typów plików cookie, ich zastosowania i celu można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 4
STST_AUTH_*, wtv_v_*, wtv_s, STST_BCNAME_*, bhResults, bhCookieSess Są ustawiane przez naszego dostawcę transmisji audio/wideo podczas rozpoczynania transmisji. 4

6. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Podstawy prawne przetwarzania danych

a. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Państwem jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

d. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes obejmuje utrzymanie funkcjonalności naszych systemów IT, marketing (bezpośredni) w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych dostawców, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych. W ramach każdorazowo wymaganego testu równowagi uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania danych, okoliczności przetwarzania oraz Państwa interesy związane z poufnością Państwa danych osobowych.

8. Usuwanie Państwa danych osobowych

Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. Po tym czasie zapisywanie odbywa się tylko, jeżeli jest to konieczne zgodnie z przepisami, rozporządzeniami lub innymi regulacjami prawnymi, którym podlegamy, w UE lub zgodnie z przepisami w krajach trzecich, jeżeli jest tam zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. O ile usunięcie w indywidualnym przypadku nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe są oznaczone z celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Jako osoba, której dane są przetwarzane, ma Pan(i) prawo do uzyskania dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).

b. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych z przyczyn spowodowanych jego szczególną sytuacją w oparciu o 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działań w ramach marketingu bezpośredniego w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili bez podania przyczyn.

d. Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy: ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com.

e. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

10. Newsletter

Jeśli prenumerują Państwo newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, o ile wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie ich w zakresie wykraczającym poza te ramy. Mogą Państwo w każdym momencie zakończyć prenumeratę, korzystając z możliwości wyrejestrowania się, przewidzianej w newsletterze.

11. Centralny serwis dostępu Daimler AG

Korzystając z centralnego serwisu dostępu Daimler AG, mogą Państwo zalogować się na wszystkich stronach internetowych oraz w aplikacjach grupy Daimler i jej marek, podpiętych do serwisu. Obowiązujące w tym zakresie warunki korzystania zawierają specjalne regulacje dotyczące ochrony danych. Warunki korzystania są dostępne każdorazowo na stronach logowania podłączonych stron internetowych i aplikacji.

12. Przekazywanie danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

a. W przypadku korzystania z oferty usługodawców (patrz 4. d.) i przekazywania osobom trzecim danych za Państwa zgodą (patrz 3), dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w krajach leżących poza Unią Europejską („UE“), Islandią, Liechtensteinem i Norwegią (= Europejski Obszar Gospodarczy) i tam przetwarzane. Dotyczy to w szczególności USA i Indii.

b. W następujących krajach z perspektywy UE nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony“ dla przetwarzania danych osobowych, adekwatny do standardów UE (tzw. decyzja w sprawie adekwatności): Andora, Argentyna, Kanada (ograniczenie), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj. Z odbiorcami w innych krajach uzgadniamy stosowanie standardowych klauzul umownych UE, wiążących przepisów firmowych lub Swiss-U.S. Privacy Shield, w celu zapewnienia „odpowiedniego poziomu ochrony“. Chętnie udzielimy Państwu informacji na ten temat. Dane kontaktowe są wymienione w punkcie 9.d. powyżej.

Stan: lipiec 2020

Porozmawiajmy o FUSO

FUSO zawiezie Cię tam, gdzie chcesz być. Wyślij formularz i dowiedz się więcej.

  • Serwis
  • Sprzedaż i serwis
Krok 1 z 2
Tu leci jakiś błąd
Krok 2 z 2

Dziękujemy!

Zgłoszenie zostało wysłane.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Informacje i wsparcie:

Sieć serwisowa

Zobacz ofertę serwisową, jaką będzie miał Twój Canter.

Zobacz

Finansowanie

Poznaj wszystkie dostępne możliwości finansowania.

Zobacz