Obowiązek informacyjny

Kto jest Administratorem Państwa danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest Mercedes-Benz Trucks Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000740228, kapitał zakładowy w wysokości 330.800,00 zł, NIP: 522-31-31-109, REGON: 380758952, numer BDO 000108923 („Administrator”).

Z kim mogę się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych, Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e–mail: ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

 • wsparcia autoryzowanych Dealerów współpracujących z Administratorem w realizacji celu gospodarczego poprzez zebranie zgłoszeń osób zainteresowanych otrzymaniem informacji na temat bezpłatnych jazd próbnych lub jednorazowej oferty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • sporządzania raportów oraz statystyk dotyczących wykonanych jazd próbnych
 • obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail).

Komu przekazywane są dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora;
 • działającym na zlecenie lub we współpracy z Administratorem;
 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych;
 • wybranemu przez Państwa autoryzowanemu dealerowi.

Jak długo Państwa dane będą przechowywane?

Podane przez Państwa dane będziemy przechowywać najpóźniej do końca roku kalendarzowego od momentu wysłania zgłoszenia.

Jakie prawa Państwu przysługują?

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
 • prawo żądaniausunięcia danych (art. 17 RODO);
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail: ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com.

Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych Dealer nie skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia szczegółów dotyczących jazdy próbnej lub przesłania jednorazowej oferty.

Porozmawiajmy o FUSO

FUSO zawiezie Cię tam, gdzie chcesz być. Wyślij formularz i dowiedz się więcej.

 • Serwis
 • Sprzedaż i serwis
Krok 1 z 2
Tu leci jakiś błąd
Krok 2 z 2

Dziękujemy!

Zgłoszenie zostało wysłane.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Informacje i wsparcie:

Sieć serwisowa

Zobacz ofertę serwisową, jaką będzie miał Twój Canter.

Zobacz

Finansowanie

Poznaj wszystkie dostępne możliwości finansowania.

Zobacz